Nőtincsi Általános Iskola

Szeretettel köszöntjük a Nőtincs Általános Iskola honlapján...

Sakkpalota

Polgár Judit SakkPalota Képességfejlesztő Oktatási Program

Facebook

Polgár JuditSakkpalota programját alsó tagozatosaink számára négy évfolyamra szóló kerettanterv alapján a 2017/2018-as tanévtől a választható tantárgyak közé soroljuk. Büszkék vagyunk rá, hogy Nógrád megyében elsőként a Nőtincsi Általános Iskolában indítottuk el a programot. Ebben a tanévben alsó és felső tagozatainkban, a tantárgyakban integrálva vezettük be a képességfejlesztő oktatási programot. A minőségi képességfejlesztést nagyban elősegíti, hogy az eszközrendszer, így a tankönyvek, munkafüzetek, alapkészletek, a demonstrációs táblák, az intézmény rendelkezésére állnak, köszönhető ez a nagylelkű felajánlásoknak. A tehetségfejlesztő sakk hatékonyságát szakmai bemutató órákon mutatjuk be a szülőknek. Igyekszünk továbbfejleszteni a komplex oktatási formát, melynek segítségével még többet adhatunk a gyermekeknek, referencia intézménnyé szeretnénk válni.

Ez a program olyan útra állíthatja az iskolát, amelyet valójában még fel sem fognak, másfajta gondolkodásmódot, empátiát igényel, segítve nebulóink képességkibontakoztatását.

Nem sakkozni tanítjuk őket, hanem olyan kulcskompetenciákat fejlesztünk a gyerekeknél, mint a logikus gondolkodás, az összefüggések keresése, a memóriafejlesztése, a digitális gondolkodás, a lényeg kiszűrése, amikre mindenképpen szükségük lesz a továbbtanuláshoz, az életben való helytálláshoz.

A program kiváló lehetőséget ad a differenciálásra, mivel sokszínű és sokrétű. Sikerélményt ad azon diákoknak is, akik más tárgyakból kevésbé jeleskednek. Gyakran rejtett képességeikre is fény derül egy-egy Sakkpalota-órán.

A program kitörési lehetőséget, egyfajta mérföldkövet jelent számunkra, a pedagógusoknak pedig abban segít, hogy hatékonyabban taníthassuk tanulóinkat.

Szélesre tárjuk az iskola kapuit, minél több szülővel, kollégával szeretnénk megosztani tapasztalatainkat, megmutatva a Sakkpalota program hatékonyságát.

Veres Judit
intézményvezető

©2016 Nőtincsi Általános Iskola